Ibiza - Woodwork on door @Diana van Neck Photography

Travel // My Ibiza Roadtrip

My Roadtrip Adventure Through Enchanting Ibiza

After two years of postponed plans due to the impact of Covid in 2022, the time had finally come: my long-awaited trip to Ibiza. This time, I opted for an adventurous approach, exploring the island through road trips. In this blog, I’ll take you on a journey through Ibiza, covering enchanting locations and breathtaking vistas.

A dream Island for fantastic travel photography!

Santa Gertrudis de Fruitera: An Idyllic Village

My first stop was the picturesque village of Santa Gertrudis de Fruitera. Surrounded by lush nature and breathtaking views, this charming village felt like a postcard come to life. The winding streets, local boutiques, and cozy cafes created an unforgettable atmosphere.

Ibiza Town: Vibrant Energy and History

Ibiza Town offered a blend of vibrant energy and rich history. From the charming alleys of Dalt Vila to the modern vibes of the marina, this city enchanted me. Every corner revealed new surprises and vistas that I eagerly captured with my camera.

Ibiza Hippie Market Las Dalias: Art and Culture

A visit to the Ibiza Hippie Market Las Dalias was like immersing myself in the vibrant culture of the island. The colorful stalls, exotic aromas, and creative artworks allowed me to experience the unique spirit of Ibiza. I couldn’t resist taking out my camera to capture this lively scene.

The Ruins of Festival Club: Hidden Ibiza History

One of the most intriguing stops was at the ruins of Festival Club. A relic of the past, this place exuded a mix of nostalgia and mystery. Capturing the atmosphere was a challenge, but I managed to capture the essence of this forgotten piece of history.

The Ruins of Cala d’en Serra: Nature and Art Magic in Ibiza

A highlight of my journey was visiting the Ruins of Cala d’en Serra. An old, unfinished hotel ruin nestled on one of Ibiza’s most beautiful bays. Nature had reclaimed this hotel, while Ibiza’s graffiti artists adorned it with their creative touch. The contrast between abandonment and vibrant art was breathtaking.

This journey through Ibiza left me enchanted, with a collection of images that captured the island’s diversity and beauty. Travel photography doesn’t just reveal the places; it also unveils the feelings and emotions that accompany them. I hope that my photos and stories can transport you to this paradise island just as they did for me while exploring it.

—————————————

Mijn Roadtrip Avontuur door Betoverend Ibiza

Na twee jaar van uitgestelde plannen vanwege de impact van Covid in 2022, was het eindelijk zover: mijn langverwachte reis naar Ibiza. Deze keer koos ik voor een avontuurlijke aanpak en verkende ik het eiland via roadtrips. In deze blog neem ik je mee op mijn reis door Ibiza, langs betoverende locaties en adembenemende uitzichten.

Een droom eiland voor prachtige reisfotografie!

Santa Gertrudis de Fruitera: Een Idyllisch Dorpje

Mijn eerste stop was in het pittoreske dorpje Santa Gertrudis de Fruitera. Omringd door weelderige natuur en adembenemende uitzichten, was dit charmante dorpje als een ansichtkaart die tot leven kwam. De kronkelende straatjes, lokale boetiekjes en gezellige cafés creëerden een onvergetelijke sfeer.

Ibiza Stad: Levendige Energie en Historie

Ibiza stad bood een mix van bruisende energie en rijke geschiedenis. Van de charmante straatjes van Dalt Vila tot de moderne vibes van de jachthaven, deze stad wist me te betoveren. Elke hoek onthulde nieuwe verrassingen en uitzichten die ik graag vastlegde met mijn camera.

Ibiza Hippie Market Las Dalias: Kunst en Cultuur

Een bezoek aan de Ibiza Hippie Market Las Dalias was als een duik in de levendige cultuur van het eiland. De kleurrijke kraampjes, exotische geuren en creatieve kunstwerken lieten me de unieke geest van Ibiza voelen. Ik kon niet anders dan mijn camera tevoorschijn halen om deze levendige scene vast te leggen.

De Ruïne van Festival Club: Verborgen Geschiedenis

Een van de meest intrigerende stops was bij de ruïnes van de Festival Club. Een overblijfsel van het verleden, deze plaats ademde een mix van nostalgie en mysterie. Het was een uitdaging om de sfeer vast te leggen, maar het lukte me om de essentie van dit vergeten stukje geschiedenis te vangen.

The Ruins of Cala d’en Serra: Magie van de Natuur en Kunst

Een hoogtepunt van mijn reis was het bezoek aan de Ruins of Cala d’en Serra. Een oude, onvoltooide hotelruïne gelegen aan een van de mooiste baaien van Ibiza. De natuur had dit hotel teruggenomen, terwijl graffitiartiesten van Ibiza het met hun creatieve touch hadden versierd. Het contrast tussen verlatenheid en levendige kunst was adembenemend.

Deze reis door Ibiza liet me betoverd achter, met een verzameling beelden die de diversiteit en schoonheid van het eiland vastlegden. Reisfotografie onthult niet alleen de plaatsen, maar ook de gevoelens en emoties die ermee gepaard gaan. Ik hoop dat mijn foto’s en verhalen jou net zo kunnen meenemen naar dit paradijselijke eiland zoals ik was tijdens het verkennen ervan.

Ibiza Travel Photography 2022

© 2023 Diana van Neck Photography. All rights reserved.


Guardian angel // Rome, Italy // Black & White Travel Photography // © 2017 Diana van Neck Photography. All rights reserved.

Spotlight! // Guardian Angel // Fine Art Photography

Guardian Angel

A guardian angel is something we could all use at this moment. I encountered this little angel years ago in one of the many beautiful churches in Rome, Italy. I was wandering around the magnificent church when I felt as though I was being watched. I followed that feeling and looked up. There, this little angel was looking right at me! So beautiful, I was instantly captivated by this guardian angel.

Since then, this guardian angel has been hanging in our hallway. And I continue to gaze at it. Of course, I wish for all of you to have the protection of this angel as well. I hope that you, just like me, are enchanted by its sweet gaze.


Love it?

Do you want this little angel on your wall, on a pillow, a phone case, or another cool product? You can! Take a look and click below at one of my Print on Demand shops.

Werk aan de Muur, Society6, Fy! and RedBubble

—————————————

Beschermengel

Een beschermengel die kunnen we op dit moment allemaal wel gebruiken. Dit engeltje ben ik jaren geleden tegen gekomen in één van de vele mooie kerken in Rome, Italië. Ik liep rond in de prachtige kerk en ik had het gevoel dat ik aangekeken werd. Ik volgde dat gevoel en keek op hoog. Daar keek deze kleine engel me recht aan! Zo mooi, ik werd direct geraakt door dit beschermengeltje.

Sindsdien hangt deze beschermengel in onze hal. En ik blijf er naar kijken. Uiteraard gun ik jullie de bescherming van deze engel ook. Ik hoop dat jullie net zo als ik betoverd zijn door zijn lieve blik.


Love it?

Wil je dit engeltje ook aan je muur, op een kussen, telefoonhoesje of op een ander gaaf product? Dat kan! Kijk en klik hier onder bij één van mijn Print on Demand shops.

Werk aan de Muur, Society6, Fy! en RedBubble

 

 

Guardian angel
©DianaVanNeck


Memories - Beagle Quirks - Sleeping beagles

Spotlight! // Beagle Quirks // Fine Art Photography

Memories // Beagle Quirks

Photos, I always say, are memories
They often capture your most beautiful, significant moments and people, preserving them forever. Yet sometimes, it’s the ever-present moments that you need to be consciously aware of. Because what if those moments are no longer there? This year is one of those years that wakes you up to this reality.

For us, it’s our dear beagles, 14 and almost 16 years old, with whom we’ve been fortunate to share our lives. Increasingly, I’ve become aware that every day is a gift with them. And more and more often, I find myself capturing photos of their quirks and daily behaviors.

Take our “youngest” one (14), for example. She loves her blanket. She loves to snuggle underneath it and snooze. And if she can’t manage to get under the blanket, she’ll gaze at you with a penetrating look, as if to say, “Could you please help me with this?” What a character she is, and how I hope to enjoy her company for a long time to come!

In loving memory
A few months after I wrote this spotlight post, our oldest beagle passed away, just a few days after celebrating her 16th birthday! We had the privilege of enjoying her beagle antics for 16 years, and how we will miss her! But I’m so grateful for having taken so many photos of her, so many memories.


—————————————

Herinneringen // Beagle Eigenaardigheden

Foto’s zijn herinneringen zeg ik altijd.
Het zijn vaak je mooiste, belangrijkste momenten en personen die je wilt bewaren voor altijd. Maar soms zijn het juist de altijd aanwezige momenten waarvan je even bewust moet zijn. Want wat als die er niet meer zijn. Dit jaar is zo’n jaar dat je daar even voor wakker geschud word.

Bij ons zijn dat onze lieve beagles al 14 & bijna 16 jaar mogen we van ze genieten. En steeds meer ben ik me van bewust dat elke dag een cadeautje is met ze. En steeds vaker betrap ik me op dat ik foto’s maak van hun eigenaardigheden en dagelijks gedrag

Zo ook onze “jongste” (14), ze houd van haar dekentje. Ze snurkt er graag onder. En als het haar niet lukt onder deken te komen, kijkt ze je net zolang doordringend aan of ze wil zeggen “Kom help me even hiermee”. Wat een portret en wat hoop ik nog lang van haar te genieten!

In liefdevolle herinnering
Een paar maanden nadat ik dit spotlight berichtje geschreven had. Is onze oudste beagle een paar dagen nadat we haar 16! verjaardag hebben mogen vieren overleden. 16 jaar hebben we van haar beagle streken mogen genieten en wat zullen we haar missen! Maar wat ben ik blij dat ik zoveel fotos gemaakt heb van haar, zoveel herinneringen.

Photos

Memories - Beagle Quirks - Sleeping beagle
©DianaVanNeck

 

 

 

Memories - Beagle Quirks - Sleeping beagles
©DianaVanNeck

Memories - Beagle Quirks - Sleeping beagles 2
©DianaVanNeck


Dutch Authentic Windmill with Cloudy Sky // Black & White Travel Photography

Spotlight! // Authentic Dutch Windmill // Fine Art Photography

Authentic Dutch Windmill // Friesland, The Netherlands

In 2020, I opted for a staycation in my own country. With the caravan, I camped in the province of Friesland. Why Friesland, you ask? Truth be told, I hadn’t been there much before, and I was eager to explore this beautiful province. It’s a region adorned with countless lakes, a stunning Wadden Sea area by the North Sea, perfect for leisurely walks and soaking in the natural beauty.

But it was also the charming old villages and towns that caught my eye. That’s how I found myself in the historic city of Dokkum. An enchanting ancient town with fantastic photographic spots. Such as this old windmill – quintessential Dutch culture.

Photo 1.
Captured from a frog’s-eye view, this shot gives the impression of the mill being immensely towering. Which it truly was, of course, but this perspective magnifies that feeling. The clouds fill the backdrop, seemingly drifting away. This adds an element of excitement. By converting the photo into black and white, a touch of drama is infused.

Photo 2.
This image presents the mill head-on, offering a full view of the structure. The white background and the black-and-white conversion keep the focus solely on the windmill, with no distractions. The photo evokes a sense of nostalgia that naturally complements the subject.


Love it?

Would you like to have this quintessential Dutch windmill on your wall, on a pillow, a phone case, or another cool product? You can! Take a look and click below at one of my Print on Demand shops.

Werk aan de Muur, Society6, Fy! and RedBubble

—————————————

Authentieke Friese windmolen

In 2020 ben ik op vakantie in eigen land geweest. Met de caravan op een camping in de provincie  Friesland. Waarom Friesland? Ik was daar eigenlijk nog niet vaak geweest en ik wilde deze mooie provincie wel eens ontdekken. Het is een provincie met heel veel meren, een prachtig waddengebied aan de Noordzee, heerlijk om rond te wandelen en te genieten van de natuur.

Maar ook de oude dorpen en steden waren erg tof om te zien. Zo was ik ook in de historische stad Dokkum. Een mooie oude stad met fantastische fotografische hotspots. Zoals deze oude windmolen. Nederlandse cultuur ten top.

Foto 1.
De windmolen is vanuit een kikkerperspectief gefotografeerd hier door krijg je je het gevoel dat de molen erg groot is. Wat ook zo was natuurlijk, maar het gevoel word zo vergroot. De wolken vullen de achtergrond en lijken zo weg te drijven. Hierdoor word het een spannend geheel. En door de foto ook nog in zwart-wit om te zetten krijgt het een dramatisch sfeertje.

Foto 2.
Op deze foto is de molen recht van voren genomen, waardoor je meer molen ziet. Door de witte achtergrond en de zwart-wit omzetting draait deze hele foto om de windmolen en wordt je nergens anders door afgeleid. De foto heeft een nostalgisch gevoel dat past natuurlijk goed bij het onderwerp.


Love it?

Wil je deze typische Nederlandse windmolen aan je muur, op een kussen, telefoonhoesje of op een ander gaaf product? Dat kan! Kijk en klik hier onder bij één van mijn Print on Demand shops.

Werk aan de Muur, Society6, Fy! en RedBubble


Photo 1.

Dutch Authentic Windmill with Cloudy Sky
©DianaVanNeck

Photo 2.

Dutch Windmill on White Background
©DianaVanNeck


Hibiscus Flower in the summer // Nature Photography

Spotlight! // Hibiscus Flower // Fine Art Photography

Hibiscus

Summermood
I can hardly wait for the sun’s rays to grow warmer again, allowing us to relish the beautiful flowers, the buzzing bees & bumblebees, and the splendid butterflies in our garden. This weekend marks the start of daylight saving time (in the Netherlands), so the first step toward summer is once again taken.

Beautiful Hibiscus flower
Speaking of beautiful summer blooms, last year, this splendid Hibiscus blossomed exquisitely in my garden. I was sitting comfortably in my own yard, savoring the moment, and it caught my eye how the sunlight delicately embraced this Hibiscus flower. The sunlight gently graced the flower, and by capturing the light at a certain angle, I achieved a stunning bokeh in the background. Naturally, I immediately grabbed my camera, for I couldn’t let this summer scene slip away.

Can’t wait for summer?
Infuse your home with summer vibes right now by bringing in this lovely Hibiscus or explore my other summer and floral photos. Take a look and click below at one of my Print on Demand shops for fine art prints, posters, wallpaper, decorative cushions, mugs, wine coolers, and numerous other fantastic products!

Werk aan de Muur, Society6, Fy! and RedBubble

—————————————

Hibiscus

Zin in de zomer
Ik kan niet wachten tot de zonnestralen weer warmer worden en we in onze tuin kunnen genieten van de mooie bloemen, de zoemende bijen & hommels en de prachtige vlinders. Dit weekend begint de zomertijd (in Nederland) dus de eerste stap naar de zomer is weer genomen .

Kleurige Hibiscus bloem
Over mooi zomerbloemen gesproken. Deze prachtige Hibiscus bloeide vorig jaar super mooi in mijn tuin. Ik zat heerlijk in mijn eigen tuin te genieten en het viel me op dat het zonlicht prachtig op deze Hibiscus bloem viel. Het zonlicht viel zachtjes op de bloem en doormiddel van het licht in een bepaalde hoek op te vangen kreeg ik een prachtige bokeh op de achtergrond. Uiteraard heb ik meteen mijn camera gepakt, want dit zomers plaatje mocht ik niet laten gaan.

Kan je niet wachten tot de zomer?
Haal de zomer nu in huis met deze mooie Hibiscus of bekijk mijn andere zomerse en bloemen foto’s. Kijk en klik hier onder bij één van mijn Print on Demand shops voor fine art prints, posters, behang, sierkussens, bekers, wijnkoelers en vele andere toffe producten!

Werk aan de Muur, Society6, Fy! en RedBubble

 

Hibiscus Flower in the summer
©DianaVanNeck

Hibiscus fine art photography on Wall
©DianaVanNeck // Society6 , Fy! & Werk aan de Muur // Wall Art

 

 

Summertime Pink Hibiscus Flower | Wine Chiller
©DianaVanNeck // Society6 // Wine Chiller

 

 

Summertime Pink Hibiscus Flower | Throw Pillow
©DianaVanNeck // Society6 & Fy! // Throw Pillow


End of the Tunnel // Black & White Travel Photography // © 2021 Diana van Neck Photography. All rights reserved

Spotlight! // End of the tunnel // Fine Art Photography

End of the tunnel

This feeling is one we all share at the moment. When will we be able to…

Hug our loved ones, see our dear children return to school, enjoy outings with family, go out dancing and dining with friends, and so much more. We miss all of this dearly.

This photo captures that sentiment somewhat. Is the light at the end visible yet? Are we almost there? I took this photo years ago somewhere in the Netherlands, to be honest, I don’t remember where exactly. But the environment struck me. The raw sense of darkness, solitude, and mystery. Do you sense it too?

Love it?
Do you also feel this mysterious tunnel and find the photo captivating? Or has your curiosity been piqued about my other photos? Take a look and click below at one of my Print on Demand shops for fine art prints, posters, wallpaper, decorative cushions, mugs, wine coolers, and numerous other fantastic products!

Werk aan de Muur, Society6, Fy! and RedBubble

—————————————

Einde van tunnel

Dit gevoel hebben we momenteel allemaal wel. Wanneer mogen we weer….

Knuffelen met onze dierbare, onze lieve kinderen die weer naar school mogen, gezellig erop uit met je familie, stappen en uit eten gaan met je vrienden en ga zo maar door. We missen dit allemaal zo.

Deze foto geeft dat gevoel een beetje weer. Is het licht aan het eind al zichtbaar? Zijn we er al bijna? Jaren geleden maakte ik deze foto ergens in Nederland, eerlijk gezegd ik weet niet meer waar het was. Maar de omgeving pakte me. Het rauwe gevoel van het zwarte, eenzaamheid en de mysterie. Voel jij het ook?

Love it?
Voel jij deze mysterieuze tunnel ook en vind je de foto gaaf. Of ben je nieuwsgierig geworden naar mijn andere foto’s. Kijk en klik hier onder bij één van mijn Print on Demand shops voor fine art prints, posters, behang, sierkussens, bekers, wijnkoelers en vele andere toffe producten!

Werk aan de Muur, Society6, Fy! en RedBubble

 

End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // End of the Tunnel // Black & White Travel Photography

End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // Werk aan de Muur // Fine Art Print

 

 

 

 

 

End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // Society6 // Fine Art Photo Print // Tote Bag

End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // Society6 // Fine Art Photo Print // Mini Art Print

End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // Society6 // Fine Art Photo Print // Phone Case

End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // Society6 // Fine Art Photo Print // Hand & Bath Towel