Memories - Beagle Quirks - Sleeping beagles

Spotlight! // Beagle Quirks // Fine Art Photography

Memories // Beagle Quirks

I always say photos are memories
It is often you'r most beautiful, most important moments and people that you want to keep forever. But sometimes it's the ever-present moments that you need to be aware of. Because what if they don't exist anymore. This year is such a year that you wake up for that.

With us these are our sweet beagles for 14 & almost 16 years we can enjoy them. And more and more I am aware that every day is a present with them. And more and more often I find myself taking pictures of their quirks and everyday behavior

So is our “youngest” (14), she loves her blanket. She likes to snore under it. And if she can't get under the blanket, she looks at you intently as long as she wants to say "Come and help me with this". What a dog and I hope to enjoy her for a long time.

In loving memory
A few months after I wrote this spotlight message. Is our oldest beagle a few days after we turn her 16! birthday passed away. We have been able to enjoy her beagle pranks for 16 years and we will miss her so much! But I'm so glad I took so many pictures of her, so many memories.


---------------------------------------

Herinneringen // Beagle Eigenaardigheden

Foto’s zijn herinneringen zeg ik altijd.
Het zijn vaak je mooiste, belangrijkste momenten en personen die je wilt bewaren voor altijd. Maar soms zijn het juist de altijd aanwezige momenten waarvan je even bewust moet zijn. Want wat als die er niet meer zijn. Dit jaar is zo’n jaar dat je daar even voor wakker geschud word.

Bij ons zijn dat onze lieve beagles al 14 & bijna 16 jaar mogen we van ze genieten. En steeds meer ben ik me van bewust dat elke dag een cadeautje is met ze. En steeds vaker betrap ik me op dat ik foto’s maak van hun eigenaardigheden en dagelijks gedrag

Zo ook onze “jongste” (14), ze houd van haar dekentje. Ze snurkt er graag onder. En als het haar niet lukt onder deken te komen, kijkt ze je net zolang doordringend aan of ze wil zeggen “Kom help me even hiermee”. Wat een portret en wat hoop ik nog lang van haar te genieten!

In liefdevolle herinnering
Een paar maanden nadat ik dit spotlight berichtje geschreven had. Is onze oudste beagle een paar dagen nadat we haar 16! verjaardag hebben mogen vieren overleden. 16 jaar hebben we van haar beagle streken mogen genieten en wat zullen we haar missen! Maar wat ben ik blij dat ik zoveel fotos gemaakt heb van haar, zoveel herinneringen.

Photos

Memories - Beagle Quirks - Sleeping beagle
©DianaVanNeck

 

 

 

Memories - Beagle Quirks - Sleeping beagles
©DianaVanNeck
Memories - Beagle Quirks - Sleeping beagles 2
©DianaVanNeck

Dutch Authentic Windmill with Cloudy Sky

Spotlight! // Dutch Windmill // Fine Art Photography

Dutch Windmill // Friesland, The Netherlands

In 2020 I went on holiday in my own country, The Netherlands. With the caravan on a campsite in the province of Friesland. Why Friesland? I hadn't actually been there often and I wanted to discover this beautiful province. It is a province with many lakes, a beautiful wadden region on the North Sea, great for walking around and enjoying nature. But the old villages and towns were also very nice to see. That's how I was in the historic city of Dokkum. A beautiful old town with fantastic photographic hotspots. Like this old Dutch windmill. Dutch culture at its best.

Photo 1.
The windmill is photographed from a frog's perspective, because of this you get the feeling that the windmill is very large. Which was of course true, but the feeling is magnified. The clouds fill the background and seem to float away. This makes it an exciting whole. And by also converting the photo into black and white, it gets a dramatic atmosphere.

Photo 2.
In this photo the mill is taken straight from the front, so you can see more of the mill. Due to the white background and the black and white conversion, this entire photo revolves around the windmill and you are not distracted by anything else. The photo has a nostalgic feeling, of course, this fits well with the subject.


Love it?

Do you want this typical Dutch windmill on your wall, on a pillow, phone case or on another cool product? Which can! Look and click below at one of my Print on Demand shops.

Werk aan de Muur, Society6, Fy! and RedBubble

---------------------------------------

Authentieke Friese windmolen

In 2020 ben ik op vakantie in eigen land geweest. Met de caravan op een camping in de provincie  Friesland. Waarom Friesland? Ik was daar eigenlijk nog niet vaak geweest en ik wilde deze mooie provincie wel eens ontdekken. Het is een provincie met heel veel meren, een prachtig waddengebied aan de Noordzee, heerlijk om rond te wandelen en te genieten van de natuur.

Maar ook de oude dorpen en steden waren erg tof om te zien. Zo was ik ook in de historische stad Dokkum. Een mooie oude stad met fantastische fotografische hotspots. Zoals deze oude windmolen. Nederlandse cultuur ten top.

Foto 1.
De windmolen is vanuit een kikkerperspectief gefotografeerd hier door krijg je je het gevoel dat de molen erg groot is. Wat ook zo was natuurlijk, maar het gevoel word zo vergroot. De wolken vullen de achtergrond en lijken zo weg te drijven. Hierdoor word het een spannend geheel. En door de foto ook nog in zwart-wit om te zetten krijgt het een dramatisch sfeertje.

Foto 2.
Op deze foto is de molen recht van voren genomen, waardoor je meer molen ziet. Door de witte achtergrond en de zwart-wit omzetting draait deze hele foto om de windmolen en wordt je nergens anders door afgeleid. De foto heeft een nostalgisch gevoel dat past natuurlijk goed bij het onderwerp.


Love it?

Wil je deze typische Nederlandse windmolen aan je muur, op een kussen, telefoonhoesje of op een ander gaaf product? Dat kan! Kijk en klik hier onder bij één van mijn Print on Demand shops.

Werk aan de Muur, Society6, Fy! en RedBubble


Photo 1.

Dutch Authentic Windmill with Cloudy Sky
©DianaVanNeck

Photo 2.

Dutch Windmill on White Background
©DianaVanNeck

Hibiscus Flower in the summer

Spotlight! // Hibiscus Flower // Fine Art Photography

Hibiscus

Summermood
Are you also looking forward to summer? I can't wait for the sun rays to warm up again and we can enjoy the beautiful flowers, the buzzing bees & bumblebees and the beautiful butterflies in our garden. Summer time starts this weekend (in the Netherlands) so the first step towards summer has been taken again.

Beautiful Hibiscus flower
Talk about beautiful summer flowers. This beautiful Hibiscus bloomed beautifully in my garden last year. I was enjoying my garden and I noticed that the sunlight fell beautifully on this Hibiscus flower. The sunlight fell gently on the flower and by catching the light at a certain angle I got a beautiful bokeh in the background. Of course I immediately grabbed my camera, because I couldn't let this summery picture go.

Can't wait for summer?
Bring the summer into your home now with this beautiful Hibiscus or view my other summer and flower photos. Look and click below at one of my Print on Demand shops for fine art prints, posters, wallpaper, decorative pillows, cups, wine coolers and many other cool products!

Werk aan de Muur, Society6, Fy! and RedBubble

---------------------------------------

Hibiscus

Zin in de zomer
Ik kan niet wachten tot de zonnestralen weer warmer worden en we in onze tuin kunnen genieten van de mooie bloemen, de zoemende bijen & hommels en de prachtige vlinders. Dit weekend begint de zomertijd (in Nederland) dus de eerste stap naar de zomer is weer genomen .

Kleurige Hibiscus bloem
Over mooi zomerbloemen gesproken. Deze prachtige Hibiscus bloeide vorig jaar super mooi in mijn tuin. Ik zat heerlijk in mijn eigen tuin te genieten en het viel me op dat het zonlicht prachtig op deze Hibiscus bloem viel. Het zonlicht viel zachtjes op de bloem en doormiddel van het licht in een bepaalde hoek op te vangen kreeg ik een prachtige bokeh op de achtergrond. Uiteraard heb ik meteen mijn camera gepakt, want dit zomers plaatje mocht ik niet laten gaan.

Kan je niet wachten tot de zomer?
Haal de zomer nu in huis met deze mooie Hibiscus of bekijk mijn andere zomerse en bloemen foto’s. Kijk en klik hier onder bij één van mijn Print on Demand shops voor fine art prints, posters, behang, sierkussens, bekers, wijnkoelers en vele andere toffe producten!

Werk aan de Muur, Society6, Fy! en RedBubble

 

Hibiscus Flower in the summer
©DianaVanNeck
Hibiscus fine art photography on Wall
©DianaVanNeck // Society6 , Fy! & Werk aan de Muur // Wall Art

 

 

Summertime Pink Hibiscus Flower | Wine Chiller
©DianaVanNeck // Society6 // Wine Chiller

 

 

Summertime Pink Hibiscus Flower | Throw Pillow
©DianaVanNeck // Society6 & Fy! // Throw Pillow

 


Guardian angel

Spotlight! // Guardian Angel // Fine Art Photography

Guardian Angel

A guardian angel we could all use right now. I encountered this angel years ago in one of the many beautiful churches in Rome, Italy. I walked around the beautiful church and I had the feeling that I was being looked at. I followed that feeling and looked up high. There this little angel looked right at me! So beautiful, I was immediately touched by this guardian angel.

This guardian angel has been hanging in our hall ever since. And I keep looking at it. Of course I also grant you the protection of this angel. I hope you are as enchanted as I am by his sweet look.


Love it?

Do you also want this angel on your wall, on a pillow, phone case or on another cool product? Which can! Look and click below at one of my Print on Demand shops.

Werk aan de Muur, Society6, Fy! and RedBubble

---------------------------------------

Beschermengel

Een beschermengel die kunnen we op dit moment allemaal wel gebruiken. Dit engeltje ben ik jaren geleden tegen gekomen in één van de vele mooie kerken in Rome, Italië. Ik liep rond in de prachtige kerk en ik had het gevoel dat ik aangekeken werd. Ik volgde dat gevoel en keek op hoog. Daar keek deze kleine engel me recht aan! Zo mooi, ik werd direct geraakt door dit beschermengeltje.

Sindsdien hangt deze beschermengel in onze hal. En ik blijf er naar kijken. Uiteraard gun ik jullie de bescherming van deze engel ook. Ik hoop dat jullie net zo als ik betoverd zijn door zijn lieve blik.


Love it?

Wil je dit engeltje ook aan je muur, op een kussen, telefoonhoesje of op een ander gaaf product? Dat kan! Kijk en klik hier onder bij één van mijn Print on Demand shops.

Werk aan de Muur, Society6, Fy! en RedBubble

 

 

Guardian angel
©DianaVanNeck

End of the Tunnel // Black & White Travel Photography

Spotlight! // End of the tunnel // Fine Art Photography

End of the tunnel

We all have this feeling right now. When can we go again....

Cuddling with our loved ones, our dear children when can they go back to school, going out with your family, going out for dinner with your friends and so on. We all miss this so much.

This photo kind of reflects that feeling. Is the light visible at the end? Are we almost there yet? Years ago this photo was taken somewhere in the Netherlands, to be honest I don't remember where it was. But the environment grabbed me. The raw feeling of the black, loneliness and mystery. Do you feel it too?

Love it?
Do you also feel this mysterious tunnel and do you think the photo is cool. Or have you become curious about my other photos. Look and click below at one of my Print on Demand shops for fine art prints, posters, wallpaper, decorative pillows, cups, wine coolers and many other cool products!

Werk aan de Muur, Society6, Fy! and RedBubble

---------------------------------------

Einde van tunnel

Dit gevoel hebben we momenteel allemaal wel. Wanneer mogen we weer....

Knuffelen met onze dierbare, onze lieve kinderen die weer naar school mogen, gezellig erop uit met je familie, stappen en uit eten gaan met je vrienden en ga zo maar door. We missen dit allemaal zo.

Deze foto geeft dat gevoel een beetje weer. Is het licht aan het eind al zichtbaar? Zijn we er al bijna? Jaren geleden maakte ik deze foto ergens in Nederland, eerlijk gezegd ik weet niet meer waar het was. Maar de omgeving pakte me. Het rauwe gevoel van het zwarte, eenzaamheid en de mysterie. Voel jij het ook?

Love it?
Voel jij deze mysterieuze tunnel ook en vind je de foto gaaf. Of ben je nieuwsgierig geworden naar mijn andere foto's. Kijk en klik hier onder bij één van mijn Print on Demand shops voor fine art prints, posters, behang, sierkussens, bekers, wijnkoelers en vele andere toffe producten!

Werk aan de Muur, Society6, Fy! en RedBubble

 

End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // Werk aan de Muur // Fine Art Print

 

 

 

 

 

End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // Society6 // Fine Art Photo Print // Tote Bag
End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // Society6 // Fine Art Photo Print // Mini Art Print
End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // Society6 // Fine Art Photo Print // Phone Case
End of the Tunnel // Black & White Travel Photography
©DianaVanNeck // Society6 // Fine Art Photo Print // Hand & Bath Towel