Behind the Lens: The Story of My Orchid Photoshoot

In my living room, an orchid is currently blooming that is simply beautiful. The colors and flowers are so perfect that I decided to grab my camera and capture its beauty forever. In this blog, I’ll take you behind the scenes as I captured the magic of this orchid.

A Moment of Inspiration

How can I best showcase the orchid? Then it hit me. Placing this orchid against a deep black background to make its colors pop, that would grab attention. Sometimes, natural simplicity is just breathtaking, and I knew I had to capture this moment. No complicated plans, just me, my camera, and a touch of curiosity.

A Peek Behind the Scenes

The “making of” photos show how I set up my small studio, creating a cozy corner for this orchid to shine. I used the daylight streaming into my living room to emphasize the deep colors and soft shadows. Nothing too technical – just me, my camera, and this gorgeous flower.

The Enchanting Result

After a bit of editing, the result was truly enchanting. The photos conveyed the intensity of the colors and the elegance of the orchid perfectly. It was as if I caught a glimpse of natural splendor in a single frame.

A Reminder of My Love for Photography

This photoshoot reminded me why I love photography so much. It’s not just about capturing a moment, but also about capturing the feeling and emotion behind that moment. I hope these images make you smile as much as I did while creating them.

Orchidee // Nature Photography // Creative // © 2020 Diana van Neck Photography. All rights reserved.

The End Result! A beautiful Orchid © 2020 Diana van Neck Photography. All rights reserved.

—————————————

Achter de Lens: Het Verhaal van Mijn Orchidee Fotosessie

In mijn woonkamer bloeit op dit moment een orchidee die simpelweg prachtig is. De kleuren en bloemen zijn zo perfect dat ik besloot om mijn camera erbij te pakken en haar schoonheid voor altijd vast te leggen. In deze blog neem ik je mee achter de schermen terwijl ik de magie van deze orchidee vastlegde.

Een Moment van Inspiratie

Hoe kan ik de orchidee het beste tot haar recht laten komen? Toen kreeg ik een idee. Door deze orchidee tegen een diepe zwarte achtergrond te plaatsen, springen haar kleuren er echt uit. Soms is natuurlijke eenvoud gewoonweg adembenemend, en ik wist dat ik dit moment moest vastleggen. Geen ingewikkelde plannen, gewoon mijn camera en een vleugje nieuwsgierigheid.

Een Kijkje Achter de Schermen

De “making of” foto’s tonen hoe ik mijn kleine studio opzette, waarbij ik een knus hoekje creëerde voor deze orchidee om te schitteren. Ik gebruikte het daglicht dat in mijn woonkamer viel om de diepe kleuren en zachte schaduwen te benadrukken. Niets te technisch – gewoon ik, mijn camera en deze prachtige bloem.

Het Betoverende Resultaat

Na een beetje bewerken was het resultaat werkelijk betoverend. De foto’s brachten de intensiteit van de kleuren en de elegantie van de orchidee perfect over. Het was alsof ik een glimp opving van de natuurlijke pracht in één enkel beeld.

Een Herinnering aan Mijn Liefde voor Fotografie

Deze fotosessie herinnerde me eraan waarom ik zo van fotografie houd. Het draait niet alleen om het vastleggen van een moment, maar ook om het vastleggen van het gevoel en de emotie achter dat moment. Ik hoop dat deze beelden jou net zo laten glimlachen als ik deed tijdens het maken ervan.

The making of picture

 

Behind the Lens: Orchid Setting  // Nature Photography // Creative
Behind the Lens: Orchid Setting © 2020 Diana van Neck Photography. All rights reserved.
Behind the Lens: Orchidee 2// Nature Photography // Creative
Behind the Lens: Result on my Camera © 2020 Diana van Neck Photography. All rights reserved.